The Family Tree Collection, 2015

MOTHERHOOD FAMILY TREE MAGDA VON HANAU-R

The Family Tree - Motherhood

FATHERHOOD-RE.jpg

The Family Tree - Fatherhood

SELF PORTRAIT FAMILY TREE MAGDA VON HANA

The Family Tree - Self Portrait

_THE BIRTH FAMILY TREE MAGDA VON HANAU c

The Family Tree - The Birth

The Family Tree - Parenthood

 © 2023 by Magda von Hanau.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon